Nowe zasoby w kolekcji Rocznik Krakowski http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2017 roku]]> Wed, 19 Feb 2020 09:12:46 +0100 Fischer, Andrzej
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2017 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa]]> Wed, 19 Feb 2020 08:42:40 +0100 Krasnowolski, Bogusław
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa kontynuował realizację programów ustalanych od 1990 roku, dysponując środkami w wysokości ponad 30 000 000 zł. Do szczególnych osiągnięć należą: konserwacja sarkofagów wawelskich, liczne prace w historycznym centrum miasta (kontynuacja konserwacji Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, badania barokowej Scala Santa kościoła Pijarów), na terenie Kazimierza (kontynuacja zadań w kościele Bożego Ciała), Podgórza i historycznych przedmieść, w fortach austriackiej Twierdzy Krakowskiej, w opactwach Cystersów w Mogile i Benedyktynów w Tyńcu. Pod względem finansowym największym zadaniem był l etap prac w budynku krakowskiego Sokoła.]]>
<![CDATA[Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2017 do marca 2018 roku]]> Fri, 14 Feb 2020 10:43:16 +0100 Follprecht, Kamila
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Najstarsza fotografia kościoła Dominikanów w Krakowie]]> Fri, 14 Feb 2020 09:57:11 +0100 Bednarek, Anna; Szyma, Marcin
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Najstarsza, dotąd nieznana fotografia kościoła Dominikanów w Krakowie ukazuje go w trakcie odbudowy po katastrofie budowlanej w 1855 roku. Stan robót oraz data publikacji drzeworytu, opartego -jak można sądzić - na tym zdjęciu, wskazują, że fotografię wykonano późną wiosną lub latem 1860 roku. Jej autorem był najprawdopodobniej Władysław Sawiczewski (1840 - przed 1892), farmaceuta i artysta, który w latach 60. XIX wieku amatorsko zajmował się fotografią, później natomiast otworzył własny zakład fotograficzny.]]>