Nowe zasoby w kolekcji Książka - całość http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Ukryte piękno : architektura współczesnych kościołów]]> Thu, 23 Mar 2023 11:48:36 +0100 Turbasa, Jakub
rodzaj: książka
Abstrakt: Współczesna architektura sakralna często budzi niechęć, poczucie rozczarowania, a co najmniej dystans. Jedynie świątynie powstałe w odległej przeszłości uznawane są za artystycznie doskonałe, dostojne i sprzyjające modlitwie. Jakub Turbasa w swojej książce pokazuje, że także wśród budowli sakralnych zrealizowanych w ostatnich dekadach nie brak dzieł wybitnych i w swej wymowie głębokich. Opisując kościoły, klasztory i kaplice zaprojektowane przez architektów tej miary, co Peter Zumthor, John Pawson, Mario Botta czy Stanisław Niemczyk, autor dba o jasność i przystępność wywodu, a jednocześnie o podbudowanie go rzetelną analizą. Studia w dziedzinie architektury, doświadczenie projektowe oraz osobiste odwiedziny w opisywanych świątyniach pozwalają Turbasie odczytać symboliczne znaczenie zastosowanych w nich rozwiązań, odkryć ich odwołania do dziedzictwa minionych epok, przede wszystkim do sztuki wczesnochrześcijańskiej, a także przybliżyć motywacje towarzyszące projektantom. Zebrane w książce fotografie przekonują, że „piękno” nie jest w przypadku omawianych tu kościołów słowem na wyrost.]]>
<![CDATA[Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe]]> Fri, 17 Mar 2023 12:32:50 +0100 Kusionowicz, Teresa
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[New trends in construction management]]> Fri, 17 Mar 2023 07:21:43 +0100 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Podstawy rewitalizacji dolin rzecznych]]> Sat, 11 Mar 2023 07:39:59 +0100 Łapuszek, Marta
rodzaj: książka
]]>