Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne w książce http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Dokładność wymiarowa chmur punktów utworzonych metodą skanowania fotograficznego]]> Fri, 01 Dec 2023 13:41:24 +0100 Kwieciński, Karol; Paluch, Maciej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Artykuł dotyczy analizy dokładności wymiarowej chmury punktów odtwarzającej przestrzenny obiekt, wykonanej metodą skanowania fotograficznego w programie Metashape firmy Agisoft. Opisano trzy przykłady obiektów o wymiarach typowych dla obszaru badania wypadków drogowych: ślad bieżnika, samochód i fragment drogi. Porównano uzyskane chmury punktów z obiektami rzeczywistymi pod względem dokładności wymiarowej. Stwierdzono, że metoda jest w stanie zapewnić bardzo dobrą dokładność, z zapasem spełniającą wymogi typowej analizy wypadków.]]>
<![CDATA[Influence of antibacterial additives on mechanical and fatigue properties of composites based on thermoplastic elastomers]]> Sat, 25 Nov 2023 07:51:23 +0100 Mazur, Karolina E.; Bazan, Patrycja; Rybicka, Katarzyna; Kuciel, Stanisław
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Rozbieżność oszacowań kosztowych inwestora i wykonawcy w przedsięwzięciach infrastrukturalnych]]> Fri, 24 Nov 2023 07:53:38 +0100 Juszczyk, M.; Hanák, T.; Výskala, M.; Siejda, M.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Analiza wydajności pracy wspomagana zespołem sieci neuronowych na przykładzie robót zbrojarskich]]> Thu, 23 Nov 2023 13:47:05 +0100 Juszczyk, Michał
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Luminescent dyes in core/shell structures as potential materials for luminescent solar concentrators]]> Wed, 22 Nov 2023 12:13:08 +0100 Wojtasik, K.; Pacyna, B.; Kłos, W.; Wełna, M.; Zięba, M.; Matus, K.; Gondek, E.; Karasiński, P.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Photovoltaics is currently one of the most dynamically developed renewable energy sources (RES) [1]. Despite this, the efficiency of the use of photovoltaic panels remains far from optimal. In order to improve their efficiency and reduce production costs, solar radiation concentrators are additionally introduced. Solar radiation concentrators can be reflective, lens or luminescent. Luminescent concentrators (LSC – Luminescent Solar Concentrator) unlike the others, they also operate efficiently in cloudy conditions, which is their big advantage [2]. The development of an ideal structure with the best properties is the subject of research by many centers around the world. Materials for LSC matrices with optimal properties are being sought (high refractive index, high level of phosphor solubility, possibility of optical coupling with photovoltaic cells, high stability in various atmospheric conditions). On the other hand, new phosphors with characteristic properties are being sought (large Stokes shift, photostability, high luminescence quantum yield, broad absorption spectrum, good solubility in the matrix). The problem of the solubility of the phosphor in the matrix is an important issue due to, among other things, the tendency of particles to agglomerate at high concentrations in the matrix. One way to improve this property of phosphors is to trap dye particles in a silica shell (core/shell structure) [3]. The aim of the presented work was to compare the photophysical properties of a selected luminescent dye among 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline derivatives (PQX) and this dye trapped in silica (PQX/SiO2). The influence of these dyes on the optical properties of chemically doped silica layers was also investigated. The core/shell structures were created using the modified Stӧber method, while the layers with dyes were created using the sol-gel method and the spincoating technique.]]>
<![CDATA[Variants of vibro-isolation in tram tracks and evaluation of their effectiveness engineering]]> Tue, 21 Nov 2023 12:26:48 +0100 Pachla, F.; Stecz, P.; Tatara, T.
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: The development of urban agglomerations makes it necessary to build new communication solutions. One of them is the construction of new tram lines or the renovation of degraded tracks. Activities related to the renovation of tracks result from numerous complaints from residents about the negative impact of vibrations generated by trams passing in the vicinity of inhabited buildings. The assessment of the impact of tram vibrations on the surrounding environment is an important aspect of tramway design and construction. The vibrations caused by the movement of trams can affect nearby buildings, structures, people, and the environment. The impact of tram vibrations on the surrounding environment can be evaluated through several methods, including numerical modelling, laboratory testing, and field measurements. The research concerned the vibrations of a selected representative building caused by trams. The building was erected using the traditional method. The building vibration measurements concerned three vibration components (two horizontal and a vertical component) and were performed by the rules specified in the standards. The source of vibrations was the passages of two types of trams with different speeds from 20 to 50 km/h. The analyzes focused on assessing the impact of the speed of trams and their types on building vibrations at two selected levels (ground level and third-floor level). The analysis of the test results shows that the vibration level of the building increases with the increase in the speed of the trams]]>