Nowe zasoby w kolekcji Książki http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Zagadnienia programowania aplikacji mobilnych i systemów wbudowanych : praca zbiorowa]]> Thu, 21 Nov 2019 07:41:54 +0100 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Novel methodology for cardiac arrhythmias classification based on long-duration ECG signal fragments analysis]]> Wed, 20 Nov 2019 11:01:31 +0100 Pławiak, Paweł; Abdar, Moloud
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: According to the reports published by various organizations, it can be seen that about 50 million people are at risk of cardiovascular diseases (CVDs) around the world. Moreover, different types of heart diseases are the most common causes of mortality. This chapter, therefore, investigates a cardiac disorders database (ECG) with 17 classes (normal sinus rhythm, the rhythm of the pacemaker, and fifteen arrhythmias) using a novel classification methodology. The data set is based on long-duration ECG signal fragments. The Electrocardiography (ECG) is a very popular process to record the electrical activity of the heart during specific time. Even though there are a lot of studies in the literature, however, there are many other open issues in the topic. The main objective of the current study is to present a new and efficient methods in order to do automatic recognition of myocardium dysfunctions. The proposed methods are introduced that can be used in different situations such as mobile devices, telemedicine, cloud computing, and finally supporting preventive and supportive treatment of CVDs. Since the performance of proposed algorithms is very important, the time duration, as an additional criterion, is also analyzed in real time. The obtained outcomes demonstrate that our methodology has outstanding performance compared to the methods presented in the literature. This study uses 744 fragments of ECG signal database related to 29 patients from the MIH-BIH Arrhythmia database (only for one lead—MLII). By using Welch’s method and a discrete Fourier transform, the spectral power density is predicted in order to increase the characteristic features of the ECG signals. The research presents a new evolutionary-neural system, based on the SVM classifier. The proposed method shows good performance with high sensitivity (90.19%), specificity (99.39%), and accuracy (98.85%).]]>
<![CDATA[Powłoki kompozytowe do zastosowań biomedycznych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:37:26 +0100 Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Florkiewicz, Wioletta; Słota, Dagmara; Malina, Dagmara; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wpływ nanokrzemionki na wybrane właściwości mikroporowatych elastomerów poliuretanowych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:35:41 +0100 Michałowski, Sławomir; Czytajło, Teresa
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:33:11 +0100 Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Modyfikacja sztywnych pianek poliuretanowych bio-poliolami o różnej strukturze chemicznej]]> Wed, 20 Nov 2019 09:28:44 +0100 Uram, Katarzyna; Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Synteza i charakterystyka bezizocyjanianowych elastomerów poliuretanowych (NIPU)]]> Wed, 20 Nov 2019 09:25:38 +0100 Stachak, Piotr; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Pianki poliuretanowe modyfikowane wybranymi komponentami z surowców odnawialnych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:23:18 +0100 Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR]]> Wed, 20 Nov 2019 09:15:46 +0100 Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)]]> Wed, 20 Nov 2019 09:11:23 +0100 Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:08:35 +0100 Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Chemiczna modyfikacja spienionych poliuretanów cząsteczkami organiczno-nieorganicznymi typu POSS]]> Wed, 20 Nov 2019 09:05:48 +0100 Hebda, Edyta; Ozimek, Jan; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych]]> Wed, 20 Nov 2019 09:02:27 +0100 Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Modyfikacja żywicy epoksydowej produktami poliaddycji epoksydowanego oleju palmowego z bisfenolem A]]> Wed, 20 Nov 2019 08:56:35 +0100 Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanego oleju palmowego jako dodatku do żywic epoksydowych, zwiększającego ich elastyczność i udarność. Zsyntezowano epoksydowany olej palmowy, który następnie poddano reakcji poliaddycji z bisfenolem A, prowadzonej w masie, metodą stapiania, przy różnym stosunku reagentów. Otrzymane produkty poliaddycji posłużyły (w ilości 5, 10 i 15% wag.) do modyfikacji małocząsteczkowej dianowej żywicy epoksydowej. Kompozycje utwardzono izoforonodiaminą, a następnie zbadano wybrane właściwości mechaniczne (wytrzymałość na statyczne rozciąganie, zginanie i ściskanie oraz udarność i twardość), a także morfologię (metodą SEM) otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pochodnymi oleju palmowego, jako dodatkami fizycznymi, powoduje zwiększenie wytrzymałości na zginanie i udarności żywicy bez znacznego pogorszenia pozostałych parametrów wytrzymałościowych.]]>
<![CDATA[Chatbot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty]]> Tue, 19 Nov 2019 13:39:59 +0100 Stąporek, Marta; Wiatr, Krystyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Anisotropy of linear creep]]> Mon, 18 Nov 2019 12:37:47 +0100 Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Problems of quality and safety assurance in road transport of food products]]> Fri, 15 Nov 2019 13:53:54 +0100 Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The paper presents the issues of ensuring the quality and safety of food products in road transport. First, the legal acts related to road transport of food, including the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) and the Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP) were briefly characterized. Next, the general characteristics of the entire process of transporting food products and the division of heavy goods vehicles for transporting food were presented. Also, the refrigerated semitrailers were described, as well as requirements for temperatures and vehicles in which the entire process of food supply takes place. Then, the description of the conditions of transport of one of the types of food products was shown. Finally, an analysis of statistical data on the road transport of food products in Poland in the years 2013-2017 was carried out in order to determine the scale of the problem related to ensuring the quality and safety of this group of products.]]>
<![CDATA[Anisotropic material behavior]]> Fri, 15 Nov 2019 10:28:16 +0100 Ganczarski, Artur
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: This entry is focused on description of material anisotropy in elastic and plastic ranges. Concise classification of anisotropic materials with respect to symmetry of elastic matrices as referred to the crystal lattice symmetry is given, and extended analogy between symmetries of constitutive material matrices (elastic and yield/failure) is also discussed. In this entry basic features of anisotropic initial yield criteria are discussed. Two ways to account for anisotropy are presented: the explicit vs. implicit formulations. The explicit description of anisotropy is rigorously based on well established theory of common invariants (Sayir, Goldenblat–Kopnov, von Mises, Hill). The implicit approach involves linear transformation tensor of the Cauchy stress that accounts for anisotropy to enhance the known isotropic criteria to be able to capture anisotropy, hydrostatic pressure insensitivity and asymmetry of the yield surface (Barlat, Plunckett, Cazacu, Khan). The advantages and differences of both formulations are critically presented.]]>
<![CDATA[Arch Linux ARM w kontroli systemu wbudowanego na przykładzie S3T dla detektora ATLAS/ALFA]]> Thu, 14 Nov 2019 13:57:33 +0100 Dziedzic, Bartosz; Korcyl, Krzysztof
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Implementacja systemu kontrolno-pomiarowego z użyciem technologii ZigBee]]> Thu, 14 Nov 2019 13:33:58 +0100 Rzecki, Krzysztof; Wojtoń, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wstęp do praktycznego wykorzystania technologii ZigBee]]> Thu, 14 Nov 2019 13:18:23 +0100 Rzecki, Krzysztof; Wojtoń, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Praktyczne wykorzystanie interfejsu USB w systemach wbudowanych opartych na mikrokontrolerze rodziny STM32F]]> Thu, 14 Nov 2019 13:02:45 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Interfejsy CAN oraz LIN w mikrokontrolerach rodziny STM32F]]> Thu, 14 Nov 2019 12:46:02 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Wieloplatformowa aplikacja mobilna "mała księgowość"]]> Thu, 14 Nov 2019 12:15:40 +0100 Poznański, Piotr; Włodarczyk, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Mobilny system informacyjny]]> Thu, 14 Nov 2019 11:46:56 +0100 Michałek, Mateusz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Aplikacja mobilna wykorzystująca geolokalizację na przykładzie systemu wspierającego turystykę górską]]> Thu, 14 Nov 2019 11:25:01 +0100 Poznański, Piotr; Śreniawski, Jan
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Technologie GPS oraz iBeacon w grach społecznościowych]]> Wed, 13 Nov 2019 14:54:50 +0100 Apanowicz, Michał; Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Urządzenia mobilne jako platforma geolokalizacji]]> Wed, 13 Nov 2019 14:31:47 +0100 Poznański, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Użycie systemów kolejkowych na platformach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 13:53:25 +0100 Poznański, Piotr
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Przetwarzanie grafiki w przeglądarkach internetowych na urządzeniach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 13:41:47 +0100 Michalak, Artur; Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Techniki obsługi aplikacji w systemie Android]]> Wed, 13 Nov 2019 13:22:08 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Porównanie środowisk do tworzenia hybrydowych aplikacji na platformy mobilne]]> Wed, 13 Nov 2019 13:06:06 +0100 Sośnicki, Tomasz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Sposób działania aplikacji w systemie Android]]> Wed, 13 Nov 2019 12:46:24 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Architektura systemu Android]]> Wed, 13 Nov 2019 12:27:01 +0100 Niedźwiecki, Michał
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Monitorowanie parametrów życiowych w czasie rzeczywistym w kontekście eHealth]]> Wed, 13 Nov 2019 11:50:10 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Niskomocowe transmisje bezprzewodowe w urządzeniach mobilnych]]> Wed, 13 Nov 2019 11:34:11 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Projektowanie mobilnych urządzeń niskomocowych – mobilny czujnik]]> Wed, 13 Nov 2019 11:27:57 +0100 Smelcerz, Katarzyna
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Dukla : historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku]]> Tue, 12 Nov 2019 13:05:17 +0100 Figurska-Dudek, Joanna
rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek : katalog wystawy : XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu 24-25.10.2019 Kraków]]> Tue, 12 Nov 2019 12:29:00 +0100 rodzaj: książka
Abstrakt: W katalogu zaprezentowano dorobek trzech osób niezwykle zasłużonych dla ochrony i planowania krajobrazu. Są to: profesor Anna Mitkowska - specjalista od krajobrazów sakralnych i kalwaryjnych, znakomita mentorka i opiekun naukowy, Maria Łuczyńska-Bruzda - naukowiec praktyk i promotor w zakresie krajobrazu otwartego jego ochrony i komponowania oraz profesor Gerard Ciołek (1909-1966) - architekt i planista, historyk i konserwator, pionier ochrony ogrodów zabytkowych w Polsce, w okresie powojennym odegrał rolę wybitną w dziele ochrony i kształtowaniu krajobrazu kulturowego i naturalnego.]]>
<![CDATA[Problems of thick functionally graded material structures under thermomechanical loadings]]> Fri, 08 Nov 2019 14:18:24 +0100 Ganczarski, Artur; Szubartowski, Damian
rodzaj: rozdział/fragment książki
Abstrakt: The present work is an extensive overview of several aspects of thick FGM structures subjected to thermomechanical loadings. The concept of reducing the full 3D thermo-mechanical FGM problem to the plane stress one is demonstrated in case of both classical and quasi- polar continua. Theorem on the stress free deformation accompanying linear gradation of thermomechanical properties of the material staying in constant temperature condition is presented. The influence of several approximations of FGM thermal barrier coatings on the temperature and stress distributions in thick-walled cylinder including FGM Thermal Barrier Coating is considered. A special graded finite element to discretize FGM properties is introduced.]]>
<![CDATA[Wybrane zagadnienia formowania placów miejskich w południowej Małopolsce w XVI i XVII wieku]]> Fri, 08 Nov 2019 13:42:23 +0100 Kuśnierz, Kazimierz
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>
<![CDATA[Development in machining technology : scientific – research reports. Vol. 9]]> Thu, 07 Nov 2019 14:38:41 +0100 rodzaj: książka
]]>
<![CDATA[[Taguchi method and variance analysis for cutting data selection for sintered nickel based materials machining]]]> Thu, 07 Nov 2019 13:09:40 +0100 Rumian, K.; Zębala, W.
rodzaj: rozdział/fragment książki
]]>