Nowe zasoby w kolekcji Materiały konferencyjne http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Advances in the control schemes for MR actuators]]> Tue, 28 Jun 2022 12:39:58 +0200 Mendes, Gabriel; Gołdasz, Janusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Magnetorheological (MR) actuators are known semi-active devices. In the essence, the hardware incorporates a valve being a solenoid with a flow channel. Supplying the current to the solenoid’s coil induces the magnetic field in the channel. As a results, the fluid transitions from a near-Newtonian one to a pseudo-solid. In the paper we show that significant improvements in the MR actuator dynamics can be achieved by exploring flux feedback control systems rather than current feedback ones. The flux-based approach would improve the system’s response time and its bandwidth as well as minimize the contribution of the eddy currents. Thus, numerical simulations have been carried out to test the original hypothesis. The obtained data (from co-simulations) prove that the proposed approach delivers good results although further research is required on further optimizing the controller’s gains and prior to building a real prototype.]]>
<![CDATA[Assessment of the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes]]> Tue, 28 Jun 2022 12:11:42 +0200 Adamkiewicz, Dagmara; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Composite and monolithic DFOS sensors for load tests and long-term structural monitoring of road infrastructure]]> Mon, 27 Jun 2022 13:22:24 +0200 Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Zuziak, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Distributed fibre optic sensing (DFOS) is a versatile measurement technology, especially useful to monitor linear structures including road infrastructure. It allows measuring strains, displacements or temperatures continuously in a geometrical sense, so all local events (e.g. cracks or sinkholes) can be detected directly. The article summarises the newest achievements related to composite and monolithic DFOS sensors created especially for civil engineering and geotechnical applications. The design of the sensors supported by theoretical background and practical applications are discussed in relation to road embankments and asphalt layers. These successful applications of composite and monolithic DFOS sensors are the first of such types in the world.]]>
<![CDATA[Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji]]> Mon, 27 Jun 2022 08:28:55 +0200 Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Obecnie handlowo dostępne wypełnienia stomatologiczne otrzymywane są zazwyczaj na drodze fotopolimeryzacji rodnikowej, co powoduje często duży skurcz polimeryzacyjny otrzymywanych kompozytów. Skurcz polimeryzacyjny jest bardzo niepożądany w wypełnieniach stomatologicznych, gdyż może prowadzić do powstawania ubytków wtórnych. W tej pracy przedstawiono nowe światłoutwardzalne kompozyty dentystyczne otrzymane na drodze jednoczesnej fotopolimeryzacji kationowej oraz rodnikowej. Przeprowadzono badania kinetyki procesu fotopolimeryzacji techniką Real-Time FT-IR. Dokonano także pomiarów reologicznych z wykorzystaniem modułowego reometru kompaktowego MCR302e, w celu określenia skurczu polimeryzacyjnego badanych kompozytów.]]>
<![CDATA[Analiza katastrof budowlanych w Polsce, w latach 2004-2019]]> Thu, 23 Jun 2022 12:10:24 +0200 Drozd, Wojciech
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: Artykuł stanowi próbę przeprowadzenia analizy katastrof budowlanych, które miały miejsce w Polsce, w latach 2004-2019.]]>
<![CDATA[Wpływ niepewności pomiarowych na wyznaczanie współczynników wnikania ciepła z użyciem metody optymalizacyjnej]]> Thu, 23 Jun 2022 10:42:54 +0200 Prończuk, Mateusz
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki analizy numerycznej wpływu nie-pewności pomiarowych na dokładność wyznaczania współczynników wnikania ciepła z użyciem metody optymalizacyjnej. Najważniejszą zaletą tej metody jest brak konieczności pomiaru temperatury ścianki do wyznaczenia wartości współczynników wnikania ciepła. Jej istota polega na założeniu ogólnych postaci równań kryterialnych opisujących zależność liczby Nusselta od liczb Reynoldsa i Prandtla, oraz dobór parametrów tych równań z użyciem algorytmów optymalizacyjnych. W pracy badano wpływ ilości pomiarów oraz niepewności pomiaru temperatury i natężeń przepływu czynnika w rurach oraz przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła. Do symulacji wyników pomiarów zastosowano szum gaussowski o założonej wartości odchylenia standardowego i określono przedziały ufności wyznaczania współczynników wnikania ciepła dla analizowanych niepewności.]]>
<![CDATA[Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej]]> Thu, 23 Jun 2022 08:00:16 +0200 Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
]]>
<![CDATA[Termiczna utylizacja maseczek chirurgicznych w piaskowym złożu fluidalnym]]> Thu, 23 Jun 2022 07:55:21 +0200 Leski, Krystian
rodzaj: materiały konferencyjne w książce
Abstrakt: W niniejszej pracy zbadano proces termicznej utylizacji jednorazowych maseczek chirurgicznych, których produkcja znacząco wzrosła po wybuchu pandemii COVID-19. Nagły wzrost ilości odpadowych tworzyw sztucznych od roku 2019 pochodzących także z innych źródeł środków ochrony osobistej, tj. fartuchów czy rękawiczek ochronnych wymagał zastosowania odpowiednich metod ich utylizacji. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących spalania maseczek chirurgicznych w złożu fluidalnym utworzonym z ziaren piasku kwarcowego. Za pomocą analizy gazów spalinowych w podczerwieni stwierdzono, że w temperaturze 750°C około 95% węgla zawartego w maseczkach chirurgicznych ulega konwersji do CO2. Pozostałe 5% węgla ulega konwersji do CO i produktów organicznych.]]>