Nowe zasoby w kolekcji Prace magisterskie WIEiK http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60