Nowe zasoby w kolekcji Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 21 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60