Nowe zasoby w kolekcji Architektura i Sztuka Krakowa http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60 <![CDATA[Renowacja w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie]]> Thu, 27 Feb 2020 08:29:46 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Odkrycie podczas konserwacji ołtarza Wita Stwosza]]> Thu, 27 Feb 2020 08:09:24 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Rozbudowa kościoła Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1929-1933 według ówczesnego dziennika prac budowlanych]]> Wed, 26 Feb 2020 08:20:51 +0100 Czechowicz, Jacek
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Pochodzący z początku XX w. kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, konwentualny oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, wznoszono w dwóch etapach. Budową fazy drugiej, obejmującej korpus nawowy kierował jej projektant – architekt Franciszek Mączyński. Na szczególną uwagę zasługuje skrupulatnie prowadzony przez głównego majstra – Stanisława Słowika dziennik budowy, pozwalający zapoznać się ze specyfiką prowadzenia prac budowlanych na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku.]]>
<![CDATA[Juliusz Żórawski nauczyciel]]> Wed, 26 Feb 2020 07:50:45 +0100 Lenartowicz, J. Krzysztof
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Artykuł to rodzaj komentarza do publikowanego w tym samym 46. roczniku Teki KUiA PAN O/Kraków pośmiertnego wspomnienia Janusza Ballenstedta o Juliuszu Żórawskim zatytułowanego: „Szkoła Żórawskiego”, napisanego w 1968 roku. Autor podkreśla aktualność uwag Ballenstedta sprzed pięćdziesięciu lat o prof. arch. Juliuszu Żórawskim (1898–1967) i rozszerza pole argumentacji zwracając uwagę na koncepcję „pracy przestrzeni”, którą na przykładzie poczekalni kinowej wprowadził Żórawski jako zalecenie dla projektantów. Cytaty z „Felietonu” Żórawskiego pozwalają czytelnikowi poznać bliżej specyfikę eksperymentu, jaki ten architekt przeprowadził projektując dom mieszkalny przy Al. Przyjaciół w Warszawie z myślą o wygodzie mieszkańców.]]>
<![CDATA[Szkoła Żórawskiego]]> Tue, 25 Feb 2020 10:24:29 +0100 Ballenstedt, Janusz
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Wspomnienie o zmarłym profesorze architekcie Juliuszu Żórawskim (1898–1967) napisane przez jednego z najbliższych uczniów i współpracowników zarazem. Autor opisuje nastrój wykładów z projektowania architektonicznego prowadzonych przez Żórawskiego i atmosferę panującą w katedrze na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w okresie kiedy Żórawski nią kierował. Na przykładzie mieszkalnej kamienicy w Warszawie ukazuje awangardową dla polskiej architektury międzywojennej rolę Żórawskiego. Tekst przygotowany w 1968 roku jest tutaj publikowany po raz pierwszy.]]>
<![CDATA[Janusz Ballenstedt i jego teoria minimum w architekturze ]]> Tue, 25 Feb 2020 10:01:05 +0100 Lenartowicz, J. Krzysztof
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: W artykule przedstawiona została postać Janusza Ballenstedta (1929–2005), krakowskiego architekta, którego przypadki losu przemieściły w środowisko francuskie. Był projektantem znaczących obiektów w Polsce, człowiekiem ogromnej wiedzy, sprawnie używającym pióra. Swoje przemyślenia dotyczące całościowego widzenia architektury przenosił na papier. Powstała książka pt.: Architektura – Teoria i Historia (PWN 2000). W artykule uwaga została skupiona na wcześniej niepublikowanej pracy J. Ballenstedta, jego szczególnym manifeście, zatytułowanym Teoria Minimum w Architekturze.]]>
<![CDATA[Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje]]> Tue, 25 Feb 2020 09:08:48 +0100 Rymsza-Mazur, Wojciech
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Artykuł niniejszy stanowić ma przyczynek do szerszych rozważań i dyskusji dotyczących pomijanych wciąż kwestii garnizonowej architektury krajobrazu, jej kanonu – istoty miejsca, jego tożsamości. Jak dotąd zagadnienia przestrzeni garnizonowej, jej atrybuty – architektura, elementy zagospodarowania, zieleń znajdowały się poza nurtem naukowych rozważań, stanowiąc swoiste tabu z różnych racji i cezur. Jako tereny zamknięte, a po zakończeniu wojskowych funkcji, jako powojskowe, predysponowane są szczególnie do pełnienia znaczącej roli w relacjach urbanistycznych obszarów śródmiejskich, ich współczesnych kreacji konserwatorskich. W przywołanych projektach i realizacjach stanowić mogą przykłady kierunków rozwoju uwzględniających ich uprzednią wojskową tożsamość – ducha miejsca.]]>
<![CDATA[Twierdza Kraków – dziedzictwo inżynierii 2. rewolucji przemysłowej]]> Fri, 21 Feb 2020 11:43:15 +0100 Wielgus, Krzysztof
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Kraków – ukończone projekty, planowane inwestycje]]> Fri, 21 Feb 2020 11:18:30 +0100 Olesiak, Katarzyna
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Zespół Browaru Lubicz]]> Fri, 21 Feb 2020 10:05:07 +0100 Wużyk, Krzysztof; Kot, Łukasz
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[CRICOTEKA. Muzeum Tadeusza Kantora]]> Thu, 20 Feb 2020 12:14:42 +0100 Deńko, Stanisław
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[XVIII EKIR w Krakowie]]> Thu, 20 Feb 2020 11:51:44 +0100 rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2017 roku]]> Wed, 19 Feb 2020 09:12:46 +0100 Fischer, Andrzej
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Prace konserwatorskie w Krakowie w roku 2017 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa]]> Wed, 19 Feb 2020 08:42:40 +0100 Krasnowolski, Bogusław
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa kontynuował realizację programów ustalanych od 1990 roku, dysponując środkami w wysokości ponad 30 000 000 zł. Do szczególnych osiągnięć należą: konserwacja sarkofagów wawelskich, liczne prace w historycznym centrum miasta (kontynuacja konserwacji Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza, badania barokowej Scala Santa kościoła Pijarów), na terenie Kazimierza (kontynuacja zadań w kościele Bożego Ciała), Podgórza i historycznych przedmieść, w fortach austriackiej Twierdzy Krakowskiej, w opactwach Cystersów w Mogile i Benedyktynów w Tyńcu. Pod względem finansowym największym zadaniem był l etap prac w budynku krakowskiego Sokoła.]]>
<![CDATA[Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od kwietnia 2017 do marca 2018 roku]]> Fri, 14 Feb 2020 10:43:16 +0100 Follprecht, Kamila
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Najstarsza fotografia kościoła Dominikanów w Krakowie]]> Fri, 14 Feb 2020 09:57:11 +0100 Bednarek, Anna; Szyma, Marcin
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Najstarsza, dotąd nieznana fotografia kościoła Dominikanów w Krakowie ukazuje go w trakcie odbudowy po katastrofie budowlanej w 1855 roku. Stan robót oraz data publikacji drzeworytu, opartego -jak można sądzić - na tym zdjęciu, wskazują, że fotografię wykonano późną wiosną lub latem 1860 roku. Jej autorem był najprawdopodobniej Władysław Sawiczewski (1840 - przed 1892), farmaceuta i artysta, który w latach 60. XIX wieku amatorsko zajmował się fotografią, później natomiast otworzył własny zakład fotograficzny.]]>
<![CDATA[Obchody Roku Kościuszki w Krakowie. Czynności Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie od 23 marca 2017 do 23 kwietnia 2018 roku]]> Thu, 13 Feb 2020 13:58:34 +0100 Rokosz, Mieczysław
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
]]>
<![CDATA[Mało znane fotografie Krakowa i ich domniemany autor ks. Leopold Textoris (1822-1885)]]> Thu, 13 Feb 2020 13:18:52 +0100 Bednarek, Anna; Walanus, Wojciech
rodzaj: opis bibliograficzny artykułu
Abstrakt: Ks. Leopold Textoris (1822-1885) był wieloletnim proboszczem w Kołaczycach, wcześniej związanym z Krakowem, gdzie kierował Szkołą Sióstr Prezentek. Miał szerokie zainteresowania naukowe, prowadził obserwacje meteorologiczne i prawdopodobnie był jednym z niewielu fotografów amatorów działających na ziemiach polskich w latach 50.-60. XIX w. Związane z nim zdjęcia, przedstawiające Kraków, Kołaczyce i Rzepiennik Biskupi, zachowały się w Bibliotece Narodowej w Warszawie i Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Można mu przypisać autorstwo części z nich, w tym czterech ujęć Krakowa z ok. 1859 r. - należą one do najstarszych fotograficznych widoków miasta.]]>