Nowe zasoby w kolekcji XXXI Konferencja Naukowa, 1985 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60