Nowe zasoby w kolekcji XXXV Konferencja Naukowa, 1989 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60