Nowe zasoby w kolekcji Defining the architectural space : rationalistic or intuitive way to architecture : monograph. Vol. 4 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej : racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury : monografia. Vol. 4 http://suw.biblos.pk.edu.pl/ Biblioteka Politechniki Krakowskiej lipinska@biblos.pk.edu.pl 60