Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko


Wariant tytułu Czasopismo Techniczne. Środowisko
Czasopismo Techniczne. Inżynieria Środowiska
Czasopismo Techniczne. Ś, Środowisko
Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 1897-6336
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Skrót Czas. Tech., Środ. / PK
Polecane strony internetowe Repozytorium Politechniki Krakowskiej  


Publikacje w tym tytule: 391
poprzednie
123456789 ... 20
następne

Urbański, Aleksander; Łabuda, Agnieszka
Metoda modelowania 2D/3D układów typu „ścianka berlińska” zabezpieczających głębokie wykopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Urbański, Aleksander; Ryż, Karol; Milczarek, Przemysław; Wszołek, Michał
Projektowanie kolejowego wiaduktu gruntowo-powłokowego z blach falistych. Podejście analityczne i numeryczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Urbański, Aleksander; Łabuda, Marcin
Analiza nośności przekroju pali żelbetowych w warunkach interakcji mimośrodowego ściskania ze ścinaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Truty, Andrzej
Trójwymiarowa analiza wzmocnienia podłoża gruntowego pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych z zastosowaniem kolumn CFA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bradło, Dariusz; Żelazny, Sylwester; Żukowski, Witold
Koncepcja elektrowni termojądrowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Müller, Jarosław
Określenie niepewności pomiaru w badaniach instalacji klimatyzacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Müller, Jarosław
Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna. Klasyfikacja i pomiary
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Łach, Karolina; Grodecki, Michał
Odpady powęglowe jako element uszczelniający wały przeciwpowodziowe – badania laboratoryjne i symulacje komputerowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Prymon, Marek; Wrona, Jan
Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 0011-4561
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stanu awaryjnego zabezpieczenia głębokich wykopów ściankami berlińskimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Sikorska-Bączek, Renata
Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów i klimatyzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Jamróz, Agnieszka
Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Prymon, Marek; Schnotale, Jacek
Zmniejszenie obciążenia chłodniczego w systemie klimatyzacyjnym z akumulacją zimna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Kosowska, Paulina; Schnotale, Jacek
Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część I: model numeryczny 2D
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1987-6336
Skrzyniowska, Dorota
Czynniki ziębnicze - substancje zubożajace warstwę ozonową - obowiązki osób używajacych czynników będących substancjami kontrolowanymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Müller, Jarosław; Skrzyniowska, Dorota
Jakość powietrza a wentylacja pomieszczeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Skrzyniowska, Dorota
Parametry powietrza wewnętrznego pomieszczeń do stałego przebywania ludzi (komfort cieplny a komfort środowiskowy)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Skrzyniowska, Dorota; Müller, Jarosław; Sikorska-Bączek, Renata
Klimat pomieszczeń - kształtowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Ślusarczyk, Zbigniew; Czaplicka-Kotas, Anna
Wpływ powodzi w roku 2010 na jakość wód Zbiornika Goczałkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6336
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bodziony, Marek; Baziak, Beata
AutoCAD Civil 3D jako narzędzie wspomagające w obliczeniach hydrologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Data wydania: 2012

poprzednie
123456789 ... 20
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/