Journal of the American Chemical Society : JACS


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0002-7863
e-ISSN 1520-5126
Skrót J. Am. Chem. Soc.
Impact Factor dla czasopisma 10.677 (od 2012)
11.444 (od 2013)
12.113 (od 2014)
13.038 (od 2015)
13.858 (od 2016)
14.357 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Popielarz, Roman; Arnold, Donald R.
Radical ions in photochemistry. Carbon-carbon bond cleavage of radical cations in solution: theory and application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1990
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/