Journal of Great Lakes Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0380-1330
Skrót J. Great Lakes Res.
Impact Factor dla czasopisma 2.309 (od 2012)
1.771 (od 2013)
1.748 (od 2014)
1.91 (od 2015)
1.958 (od 2016)
2.354 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Szalińska, E.; Drouillard, K. G. et al.
Factors influencing contaminant distribution in the Huron-Erie Corridor sediments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Thomas, R. L.; Christensen, M. D.; Szalińska, E.; Scarlat, M.
Formation of the St. Clair River Delta in the Laurentian Great Lakes system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Szalińska, E.; Drouillard, K. G.; Fryer, B.; Haffner, G. D.
Distribution of heavy metals in sediments of the Detroit River
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/