Kwartalnik Filozoficzny


Wydawca Polska Akademia Umiejętności
ISSN 1230-4050
Skrót Kwart. Filoz.
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
5 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7


Publikacje w tym tytule: 9

Szumakowicz, Eugeniusz
Z fenomenologii architektury
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Pyka, Marek
Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
Nad "Kartkami spod sztalugi" Stanisława Sobolewskiego
Typ: recenzja
Data wydania: 2015
Szumakowicz, Eugeniusz
Człowiek i myśl – refleksyjne wspomnienie o profesorze Zbigniewie Zwinogrodzkim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
O dowodzie matematycznym bardziej źródłowo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Szumakowicz, Eugeniusz
Rozwój fizyki w perspektywie filozofii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Marek Pyka
Hume a Scheler : u podstaw naturalizmu i emocjonalnego intuicjonizmu etycznego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1996
Szumakowicz, Eugeniusz
Hilarego Putnama filozofia umysłu i znaczenia
Typ: recenzja
Data wydania: 1993
Szumakowicz, Eugeniusz
Representation and Reality, Cambridge Harvard 1988: Hilarego Putnama filozofia umysłu i znaczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/