Przemysł Chemiczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2496
e-ISSN 2449-9951
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Skrót Przem. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 0.29 (od 2010)
0.414 (od 2011)
0.344 (od 2012)
0.367 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.385 (od 2016)
0.399 (od 2017)
0.428 (od 2018)
0.485 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
20 (od 2010)
15 (od 2011)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
DOI 10.15199/62
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 353
poprzednie
12345678 ... 18
następne

Kryłów, Małgorzata; Kwaśny, Justyna; Balcerzak, Wojciech
Zanieczyszczenie wód i osadów dennych związkami WWA i ich pochodnymi. Przegląd literaturowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina; Matwijczuk, Arkadiusz; Gładyszewska, Bożena; Matwijczuk, Alicja; Niewiadomy, Andrzej; Gagoś, Mariusz
Otrzymywanie, spektroskopia i właściwości antyoksydacyjne nowych pochodnych 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata; Górka, Justyna
Ocena możliwości wykorzystania osadu z uzdatniania wody w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalska, Amelia; Żukowski, Witold
Separacja magnetyczna zużytych telefonów komórkowych po procesie termicznej utylizacji w reaktorze fluidyzacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalska, Amelia; Masłowski, Maciej; Żukowski, Witold
Badania nad odzyskiem metali ze zużytych obwodów drukowanych metodami mechanicznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Porównanie technologii produkcji tripolifosforanu sodu klasyczną metodą rozpyłową oraz metodą suchą jednostopniową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szlapa, Monika; Hachaj, Paweł S.; Kryłów, Małgorzata; Szalińska, Ewa
Uwalnianie azotu i fosforu z osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego na skutek zmian dynamicznych w obszarze cofkowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matwijczuk, Arkadiusz; Karcz, Dariusz; Kluczyk, Dariusz; Matwijczuk, Alicja; Gładyszewska, Bożena; Niewiadomy, Andrzej; Gagoś, Mariusz
Temperaturowe efekty podwójnej fluorescencji 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazol-2-ilo)benzeno-1,3-diolu (C7)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Krupa-Żuczek, Kinga; Nowak, Anna K.
Wytwarzanie tripolifosforanu sodu z surowców alternatywnych. Przykład realizacji założeń ekonomii cyrkulacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Čablík, Vladimír; Išek, Josip; Żelazny, Sylwester; Kušnierová, Mária; Čablíková, Lucie; Dolinská, Silvia; Tora, Barbara; Vogt, Elżbieta
Kinetyka flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč za pomocą olejów popirolitycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kamińska-Pękala, Anita; Ciesielczyk, Włodzimierz
Efektywne suszenie fluidalne materiałów z grupy D wg Geldarta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lejwoda, Paweł; Pogoda, Paweł; Radomski, Piotr; Wzorek, Zbigniew
Ocena przydatności niektórych odpadów górniczych do celów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna M.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych źródłem ekologicznej energii odnawialnej i substancji humusowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.399
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulawik-Pióro, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara
Hydrokoloidy i ich rola w farmaceutycznych emulsjach suchych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Skoneczna-Łuczków, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Analiza egzergetyczna suszenia mikrofalowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Prończuk, Mateusz; Grzywacz, Robert
Wpływ geometrii hybrydowego reaktora airlift na wybrane parametry przepływu płynów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Polus, Michał
Występowanie pasożytniczych pierwotniaków w basenach i innych obiektach rekreacji wodnej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Wybraniec, Sławomir
Przeciwprądowa chromatografia cieczowa w rozdzielaniu betalain
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kącka, Agnieszka; Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Nowe realizacje procesu Meyera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Wzorek, Zbigniew
Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

poprzednie
12345678 ... 18
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/