Roczniki Biblioteczne


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN 0080-3626
Skrót Rocz. Bibl.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jaskuła, Roman
Nieznany list Karola Szajnochy do Józefa Załuskiego. Przyczynek do dziejów lwowskiego "Dziennika Literackiego"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1969
Czerni, Józef
Zastosowanie kardeksu w ewidencji akcesyjnej czasopism. Materiały do dziejów małej mechanizacji w bibliotekach naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1969
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/