Rocznik Ochrona Środowiska


Wydawca Wydawnictwo Środkowo-Pomorskiego Towarzystwa Naukowego Ochrony Środowiska
ISSN 1506-218X
Skrót Rocz. Ochr. Sr.
Impact Factor dla czasopisma 0.068 (od 2012)
0.806 (od 2013)
0.442 (od 2014)
0.808 (od 2015)
0.705 (od 2016)
0.899 (od 2017)
0 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Królikowska, Jadwiga; Andrzej Królikowski
Opłaty za odprowadzenie wód opadowych - potrzeby i możliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 15
Impact Factor: 0.806
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Królikowski, A.; Królikowska, J.
Ocena wpływu współczynników spływu i opóźnienia na przepływy obliczeniowe w sieci kanalizacji deszczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Świderska, Renata; Anielak, Anna M.
Koagulacja wód powierzchniowych z udziałem substancji wspomagających
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Świderska, Renata; Anielak, Anna M.
The significance of electrokinetic potential in the adsorption process of humic substances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Anielak, Anna M.; Maluarte, Domingos J.
Adsorption of acid dyes on active carbon
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2002
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/