Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna


Wydawca Wydawnictwo MASTA
ISSN 1231-188X
Skrót Tech. Chłodn. Klim.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 41
poprzednie
123
następne

Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
Płytowe wymienniki ciepła. Część 3. Projektowanie płytowych wymienników ciepła zasilanych zawiesiną lodową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2010
Żelasko, Jerzy; Łańcut, Adam
Analiza techniczna i optymalizacja ekonomiczna biwalentnego systemu pompa ciepła – kocioł gazowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2007
ISSN: 1231-188X
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
Współczynniki przejmowania ciepła zawiesiny lodowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2006
Niezgoda-Żelasko, B.; Zalewski, W.
Opory przepływu zawiesiny lodowej w rurach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2006
Mika, Ł.; Zalewski, W.
Badania współczynnika przejmowania ciepła lodu zawiesinowego w ożebrowanych i płytowych oziębiaczach powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2005
Niezgoda-Żelasko, B.; Litwin, M.
Właściwości termofizyczne lodu zawiesinowego na przykładzie mieszaniny woda-alkohol etylowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2004
Denis, P.; Zalewski, W.
Badania doświadczalne płytowego oziębiacza powietrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2004
Niezgoda-Żelasko, B.
Modelowanie procesów wymiany ciepła w chłodnicach powietrza zasilanych lodem binarnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2003
Niezgoda-Żelasko, B.; Żelasko, J.
Optymalizacja spiralnych gruntowych wymienników ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2002
Mika, Ł.; Zalewski, W.
Właściwości fizyczne i termodynamiczne lodu binarnego (zawiesinowego)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2002
Litwin, M.; Zalewski, W.; Pacześna, J.
Powietrzne chłodnice cieczy - alternatywa dla chłodnic wyparnych?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2000
Zalewski, W.; Pacześna, J.; Niezgoda-Żelasko, B.
Optymalizacja podziałki rozstawienia lamel w chłodnicach cieczy i skraplaczach chłodzonych powietrzem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 2000
Gołogórski, Janusz
Rozmowa z doc. dr inż. Januszem Gołogórskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
ISSN: 1231-188X
Litwin, Marek ; Niezgoda-Żelasko, Beata; Gołogórski, Janusz
Metoda wyznaczania średnich współczynników wnikania ciepła w zastosowaniu do oziębiaczy powietrza wykonanych z tworzywa sztucznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Kurcz, Leszek; Litwin, Marek
Jakość-imperatyw współczesnego działania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Zalewski, Wojciech; Niezgoda-Żelasko, Beata; Gołogórski, Janusz
Współczynnik wnikania ciepła przy przepływie prostopadłym płynu do pęku rur gładkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Targosz, Bogdan; Stacharska-Targosz, Jolanta; Gołogórski, Janusz
Wentylatorowy wymiennik ciepła z tworzyw sztucznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Niezgoda-Żelasko, Beata; Zalewski, Wojciech; Gołogórski, Janusz
Spadek ciśnienia gazu przy przepływie prostopadłym do pęku rur gładkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Marek Litwin
System jakości w laboratorium akredytowanym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997
Gerlach-Kolasa, Zofia; Gołogórski, Janusz
Program WIW do obliczania punktu współpracy wentylatora z wymiennikiem ciepła o rozwiniętej zewnętrznej powierzchni wymiany ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Data wydania: 1997

poprzednie
123
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/