Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation


Wariant tytułu Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-3676
e-ISSN 2449-9900
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
10 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/9
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 104
123456
następne

Wojtas, Kazimierz
Poszukiwanie optymalnych parametrów instalacji chłodzenia z cieczą pośredniczącą w systemach klimatyzacji budynków użyteczności publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Wojtas, Kazimierz
Ocena wpływu parametrów eksploatacyjnych chłodnicy powietrza na efektywność systemów klimatyzacji komfortu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2020
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Zalewski, Wojciech
Obliczenia cieplne parowaczy typu "sopel lodu"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Zalewski, Wojciech
Obliczenia projektowe gruntowych wymienników ciepła pomp ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Wojtas, Kazimierz
Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła w oczyszczalni ścieków komunalnych ‒ studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Pepłowska, Monika; Olek, Małgorzata
Wpływ kąta nachylenia i czasu jego regulacji na nasłonecznienie kolektora lub panelu fotowoltaicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Olek, Małgorzata; Wrona, Jan; Kandefer, Stanisław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Porzuczek, Jan; Stankiewicz, Jakub
Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych – emisja produktów gazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Müller, Jarosław; Wdowiak, Dawid
Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Studencka, Joanna
Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Skrzyniowska, Dorota ; Pelc, Aleksandra; Skrzyniowski, Andrzej
Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Biomasa i biopaliwa – pelety drzewne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Machowska, Dorota; Lechowska, Agnieszka
Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Müller, Jarosław; Schnotale, Jacek
Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Wyniki badań spalania peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Studencka, Joanna
Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część III
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Olek, Małgorzata
Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation
Data wydania: 2017
ISSN: 0137-3676
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10

123456
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/