Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation


Wariant tytułu Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-3676
e-ISSN 2449-9900
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
10 (od 2015)
20 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.15199/9