Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja = District Heating, Heating, Ventilation


Wariant tytułu Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-3676
e-ISSN 2449-9900
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT)
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
10 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
DOI 10.15199/9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 97
12345
następne

Olek, Małgorzata; Wrona, Jan; Kandefer, Stanisław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Porzuczek, Jan; Stankiewicz, Jakub
Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych – emisja produktów gazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Müller, Jarosław; Wdowiak, Dawid
Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w budynkach jednorodzinnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Studencka, Joanna
Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Skrzyniowska, Dorota ; Pelc, Aleksandra; Skrzyniowski, Andrzej
Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Biomasa i biopaliwa – pelety drzewne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Machowska, Dorota; Lechowska, Agnieszka
Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Müller, Jarosław; Schnotale, Jacek
Modelowanie CFD i badania aerodynamiczne żaluzji wywiewnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Wyniki badań spalania peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Studencka, Joanna
Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część III
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian
Wpływ wartości współczynnika wzmocnienia głowicy termostatycznej termoregulatora grzejnikowego na wahania temperatury w pomieszczeniu. Część I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Olczak, Piotr; Kryzia, Dominik; Olek, Małgorzata
Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Ojczyk, Grzegorz; Zima, Wiesław
Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian
Wpływ wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie na wartość wskaźnika EP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Szczepanik-Ścisło, Nina; Schnotale, Jacek
Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian; Wabik, Karol; Korzeń, Anna
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Muniak, Damian
Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
Kulesza, Leszek
Obliczenia właściwości kalorycznych frakcji morfologicznych odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10

12345
następne© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/