Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia


Wariant tytułu Izolacje
Wydawca Grupa MEDIUM
ISSN 1427-6682
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 34
12
następne

Byrdy, Aleksander
Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Badan, Aleksandra; Świętoń, Agnieszka; Stachak, Piotr; Majka, Tomasz M.
Polimerowe środki ochronne do izolacji zbiorników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Byrdy, Aleksander
Projektowanie energooszczędnych systemów mocowań dla fasad wentylowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Nowak-Dzieszko, Katarzyna; Nowak, Katarzyna
Badanie rzeczywistej wymiany powietrza w budynku metodą gazu śladowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kłosak, Andrzej K.; Ziarko, Bartłomiej; Nering, Krzysztof
Akustyczne aspekty adaptacji, modernizacji i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Stal nierdzewna w kształtowaniu fasad budynków miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Szeląg, Agata
Komfort wibracyjny ludzi przebywających w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Szeląg, Agata
Co wpływa na obniżenie komfortu akustycznego w budynku?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Zębala, Kinga
Izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynku z wielkiej płyty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kłosak, Andrzej K.; Jarosz, Mikołaj
Nowe wymagania akustyczne dla sal wykładowych i konferencyjnych oraz w zakresie ochrony przed hałasem pogłosowym w budynkach według normy PN-B 02151-4:2015-06
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Byrdy, Aleksander
Skutki braku wentylacji w dachu nad basenem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Skiba, Ryszard
Wstępna analiza zastosowania stali o podwyższonej odporności ogniowej (FRS) w konstrukcjach stalowych bez izolacji przeciwogniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Byrdy, Aleksander
Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kamieniarz, Marek
Kopuła żelbetowa – kurhan w Karniowichach jako przykład wykorzystania jako przykład wykorzystania systemu monolithic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kłosak, Andrzej
Nowe regulacje w zakresie akustyki budowlanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Byrdy, Aleksander
Szczegóły wykonawcze stropodachów z izolacją termiczną układaną na krokwiach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 2. Wykorzystanie więzi translacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych. Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Kamieniarz, Marek
Glina jako materiał budowlany
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Chudyba, Krzysztof
Izolacyjność termiczna przegród z betonu w warunkach pożarowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/