Mosty


Wydawca Elamed Media Group
ISSN 1896-7663
Uwagi Instytucja sprawcza: Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Lista MNiSW nie (od 2012)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
3 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Hebda, Mariusz; Jarek, Bogusław
Uszkodzenia i naprawa wiaduktu stalowego o konstrukcji nitowanej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Saramowicz, Krzysztof; Paszek, Urszula; Gruszczyński, Maciej
Zagrożenia korozyjne obiektów komunikacyjnych i hydrotechnicznych budowli śródlądowych i morskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Siwowski, Tomasz; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz
System monitorowania mostów kompozytowych z wykorzystaniem światłowodowych czujników odkształceń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Kisała, Dawid
Przegląd wybranych koncepcji zespolonych konstrukcji mostowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Lenart, Małgorzata
Drobno- i wielkowymiarowe prefabrykowane elementy betonowe stosowane w budownictwie mostowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Lenart, Małgorzata; Urban, Maciej
Przegląd prefabrykatów stosowanych do wykonywania płyt pomostów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Gwoździewicz, Piotr
O praktyce w łożyskowaniu obiektów mostowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Sieńko, Rafał
Systemy monitorowania mostów – przykładowe realizacje w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Gwoździewicz, Piotr; Dębska, Dominika; Midro, Marcin
Oszacowanie trwałości obiektów mostowych z weryfikacją w oparciu o badania doświadczalne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 3
Seruga, Andrzej; Midro, Marcin
Przebudowa mostu w Krościenku nad Dunajcem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Biliszczuk, Jan; Barcik, Wojciech; Sieńko, Rafał
System monitorowania mostu w Puławach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/