Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek


Wariant tytułu Materiały Budowlane
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 194
123456 ... 10
następne

Tatara, Tadeusz; Kowalska-Koczwara, Alicja; Gruszczyński, Maciej
Beton z dodatkiem granulatu gumowego do wykonywania przegród wibroizolacyjnych do ochrony środowiska przed drganiami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Porównanie i analiza usterek budowlanych na przykładzie dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna; Jurkowska, Nadzieja; Tatara, Tadeusz
Wpływ kąta rastrowania na właściwości mechaniczne polimeru PLA-IMPACT w technologii druku 3D
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata; Wasąg, Tadeusz
Analiza przyrostu wytrzymałości wczesnej betonu modyfikowanego domieszkami zawierającymi nanokryształy CSH
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Łoziczonek, Henryk B.; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Badania in situ mikrosferowych materiałów powłokowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Tatara, Tadeusz; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Wybrane problemy naukowo-techniczne przy budowie i użytkowaniu tuneli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kisilewicz, Tomasz
Termowizyjny pomiar izolacyjności termicznej ściany w budynku istniejącym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Bomberg, Mark
Dlaczego wielorodzinne budynki mieszkalne w Vancouver zużywały tyle samo energii w 2002 co w 1929 roku?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Leśniak, Agnieszka; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Węglarz, Arkadiusz; Jastrzębski, Paweł
Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na emisję CO2 na przykładzie budynku w standardzie nZEB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Firlej-Balik, Monika; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Gałązka, Tomasz
Działania na rzecz efektywności energetycznej w sektorze budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Pawlikowski, Maciej; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Romańska-Zapała, Anna; Wiśniowska, Aleksandra
Prefabrykowane panele z aktywną izolacją termiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kram, Dorota
EKO-budynki wymagają EKO-elewacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
Kompozyty cementowe modyfikowane węglem aktywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Derkowski, Wit
Prefabrykacja betonowa – zrównoważone rozwiązanie dla budownictwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kamieniarz, Marek; Bocheński, Paweł
Metody wznoszenia ekologicznych budynków prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Łoziczonek, Henryk B.; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin
Badania laboratoryjne materiałów termoizolacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jurczakiewicz, Stanisław
Materiały kompozytowe do naprawy konstrukcji żelbetowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Jurczakiewicz, Stanisław
Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dudzińska, Anna
Efektywność nocnej wentylacji w ograniczaniu przegrzewania pasywnej hali sportowej w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2021
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kłosak, Andrzej K.
Obligatoryjność stosowania norm akustycznych w projektowaniu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 10
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/