Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek


Wariant tytułu Materiały Budowlane
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
DOI 10.15199/33
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 158
123456 ... 8
następne

Nering, Krzysztof
Weryfikacja powykonawcza izolacyjności akustycznej lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych w budynku biurowym w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Byrdy, Aleksander
Stropodachy nad halami basenowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Kłosak, Andrzej K.
Modernizacja akustyczna szkoły podstawowej w Warszawie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Kmiecik, Kamil
Wpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Derkowski, Wit; Walczak, Rafał
Najnowsze kierunki rozwoju stropów betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Szmelter, Aleksandra
Wyznaczanie pola wektorów prędkości strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2019
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: nie
Tracz, Tomasz
Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Nowak-Michta, Aneta
Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Rojewska-Warchał, Małgorzata
Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Kłosak, Andrzej K.; Nering, Krzysztof
Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Szmelter, Aleksandra
Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Rudolf, Jakub
Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Ziarko, Bartłomiej
Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Wybrane aspekty zarządzania jakością procesu montażu fasad aluminiowo-szklanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Leśniak, Agnieszka; Juszczyk, Michał; Piskorz, Grzegorz
Grupowanie czynników opóźnienia realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem analizy skupień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Juszczyk, Michał
Zarządzanie kosztami w fazie projektowania z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w modelu BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Gruszczyński, Maciej
Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Warzocha, Karolina
Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8

123456 ... 8
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/