Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 219
123456 ... 11
następne

Jaskowska-Lemańska, Justyna; Leśniak, Agnieszka
Analiza ekonomiczno – środowiskowa wybranego systemu balkonów dostawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Sadowska, Beata; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Nowak-Ocłoń, Marzena; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Koziński, Krzysztof
Błędy projektowe i wady wykonawcze przyczyną zarysowań konstrukcji żelbetowej płyty stropodachu na zabytkowej baterii pieców koksowniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza istotności i korelacji usterek w budynkach wielorodzinnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Skrzypczak, Izabela; Leśniak, Agnieszka
Wybór metody pomiarowej do inwentaryzacji obiektu zabytkowego z zastosowaniem AHP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań elewacji wentylowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Matysek, Piotr; Koziński, Krzysztof
Uszkodzenia i naprawy balkonów i galerii wspornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Adamkiewicz, Dagmara; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Uwarunkowania formalnoprawne oceny możliwości przekształcenia terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dziadosz, Agnieszka; Baczyński, Krzysztof; Rejment, Mariusz; Wieczorek, Damian
Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych rozwiązań naprawczych jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Juszczyk, Michał
Koszty ogólne zarządu – przegląd metod określania wartości roszczeń wykonawców z tytułu opóźnień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Plebankiewicz, Edyta; Grącki, Jakub
Koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej na przykładzie obiektów uczelni wyższej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Drozd, Wojciech
Uwarunkowania eksploatacyjne obiektów użyteczności publicznej w aspekcie dostępności dla osób niepełnosprawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Betlej, Michał; Ciurej, Henryk; Gwoździewicz, Piotr
Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Woda jako główny czynnik procesów degradacji cegły ceramicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Plebankiewicz, Edyta; Zając, Karolina
Wpływ metody kalkulacji na wartość kosztów cyklu życia budynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Zima, Krzysztof; Ciepłucha, Wojciech; Majta, Marcin
Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Ocena ryzyka robót dodatkowych w budowie infrastruktury kolejowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Juraszek, Janusz; Woźniczka, Piotr; Rusin, Dawid
Badania eksperymentalne i symulacje komputerowe ściany osłonowej MB-SR50N HI obciążonej wiatrem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kłosak, Andrzej K.; Warzocha, Karolina
Czynniki wpływające na dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Warzocha, Karolina; Kłosak, Andrzej K.
Sposoby obniżenia poziomu dźwięku w salach prób muzycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 11
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/