Materiały Budowlane


Wariant tytułu Materiały Budowlane : konstrukcje, technologie, rynek
Materiały Budowlane : czasopismo techniczno-ekonomiczne
Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
8 (od 2015)
100 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.15199/33
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 229
123456 ... 12
następne

Matysek, Piotr
Ocena wytrzymałości murów na podstawie badań próbek cegieł i zapraw pobranych z konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Kram, Dorota; Nowak, Katarzyna; Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Błazy, Rafał; Hrehorowicz-Nowak, Alicja; Błachut, Jakub; Łysień, Mariusz; Ciepiela, Agnieszka; Dudek, Jerzy
Drewniane budownictwo modułowe jako innowacyjne rozwiązanie szkół przyszłości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Dudzińska, Anna; Panasiuk, Ewelina
Sposoby ograniczania przegrzewania budynku szkoły w standardzie pasywnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Kłosak, Andrzej K.; Warzocha, Karolina
Cegła klinkierowa jako materiał do budowy elementów rozpraszających dźwięk na przykładzie sali koncertowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Warzocha, Karolina; Ziarko, Bartłomiej
Minimalna kubatura sal prób muzycznych – wpływ adaptacji akustycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Dębiński, Marcin; Bohatkiewicz, Janusz; Motylewicz, Marek
Ochrona przed hałasem drogowym z wykorzystaniem zarządzania ruchem drogowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Wrótny, Marcin; Bohatkiewicz, Janusz
Skuteczność wybranych zabezpieczeń akustycznych stosowanych na liniach kolejowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Sadowska, Beata
Innowacyjne rozwiązanie budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem systemu Aktywnej Izolacji Termicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Sadowska, Beata; Barkanyi, Tomas; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Gobcewicz, Ewa; Broniewicz, Elżbieta; Dec, Karolina
Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Jaskowska-Lemańska, Justyna; Leśniak, Agnieszka
Analiza ekonomiczno – środowiskowa wybranego systemu balkonów dostawnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Sadowska, Beata; Markiewicz-Zahorski, Przemysław; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Nowak-Ocłoń, Marzena; Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Koziński, Krzysztof
Błędy projektowe i wady wykonawcze przyczyną zarysowań konstrukcji żelbetowej płyty stropodachu na zabytkowej baterii pieców koksowniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2023
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Zima, Krzysztof; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza istotności i korelacji usterek w budynkach wielorodzinnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Skrzypczak, Izabela; Leśniak, Agnieszka
Wybór metody pomiarowej do inwentaryzacji obiektu zabytkowego z zastosowaniem AHP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań elewacji wentylowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Matysek, Piotr; Koziński, Krzysztof
Uszkodzenia i naprawy balkonów i galerii wspornikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Adamkiewicz, Dagmara; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Uwarunkowania formalnoprawne oceny możliwości przekształcenia terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Dziadosz, Agnieszka; Baczyński, Krzysztof; Rejment, Mariusz; Wieczorek, Damian
Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych rozwiązań naprawczych jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Juszczyk, Michał
Koszty ogólne zarządu – przegląd metod określania wartości roszczeń wykonawców z tytułu opóźnień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 2449-951X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Plebankiewicz, Edyta; Grącki, Jakub
Koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej na przykładzie obiektów uczelni wyższej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materiały Budowlane
Data wydania: 2022
ISSN: 0137-2971
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/