Computer Methods in Materials Science


Wydawca Wydawnictwo Naukowe AKAPIT
ISSN 1641-8581
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
12 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 10

Krużel, Filip; Banaś, Krzysztof
AMD APU systems a platform for scientific computing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Oleksy, Marta; Cecot, Witold
Application of the fully automatic hp-adaptive FEM to elastic-plastic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Klimczak, Marek; Cecot, Witold; Rachowicz, Waldemar
Application of hp-adaptive FEM, local numerical homogenization and discrete element method to modeling of asphalt pavement structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Local numerical homogenization in modeling of heterogeneous visco–elastic materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
Serafin, Marta; Cecot, Witold
Numerical aspects of computational homogenization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
Wcisło, Balbina; Pamin, Jerzy
Numerical simulations of strain localization for large strain damage-plasticity model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
Nowak, Krzysztof
Uncertainty of lifetime evaluation for CAFE creep damage model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nowak, Krzysztof
Micro- versus macro- modelling of creep damage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Bieniasz, Lesław K.
Development of Adaptive Methods for reaction-diffusion and other transport problems arising in electrochemistry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Nowak, Krzysztof
Modelling of brittle damage nucleation by means of CA
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/