Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0033-2089
e-ISSN 2449-9528
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2014)
8 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
DOI 10.15199/13
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 10

Dorota, Dariusz
Divisibility attribute tasks in the process of scheduling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Siuta, Tomasz
Zastosowanie techniki numerycznej typu CFD do symulacji przepływu w węźle kanalizacji deszczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Pragłowska-Ryłko, Natalia
Analiza wpływu doboru cewki na pracę przetwornicy DC/DC obniżającej napięcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Szymczyk, Piotr; Marcak, Henryk; Tomecka-Suchoń, Sylwia; Szymczyk, Magdalena; Gajer, Mirosław; Gołębiowski, Tomisław
Zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych oraz automatyczne rozpoznawanie danych w strukturach geologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Impact Factor: 0
Marszałek, Konstanty W.; Jaglarz, Janusz
Skanowania optyczne powierzchni jako narzędzia oceny ilościowej i jakościowej powierzchni warstw i powłok
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Malec, Marcin; Morawski, Marcin
Wpływ parametrów sterowania na siłę ciągu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym dla różnych wariantów płetwy ogonowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
Impact Factor: 0
Nosidlak, Natalia; Pokladko-Kowar, Monika; Gondek, Ewa; Danel, Andrzej; Sanetra, Jerzy
Azageterocyclic materials for organic photovoltaic cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Walter, Janusz
Bezpośrednio wytwarzane warstwy katalityczne do zastosowania w ogniwach typu DSSC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Malec, Marcin; Morawski, Marcin
CyberRyba – układ sterowania podwodnego robota mobilnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Drabowski, Mieczysław
Synthesis and management of system with parallel multiprocessors and fault tolerance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/