Journal of Solid Waste Technology and Management


Wydawca Widener University School of Engineering
ISSN 1088-1697
Uwagi Instytucja sprawcza: Widener University. Department of Civil Engineering (Stany Zjednoczone)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Sipowicz, Wiesław; Generowicz, Agnieszka
Neutralization of medical wastes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/