Comptes Rendus Mathématique


Wydawca Elsevier
ISSN 1631-073X
Uwagi Instytucja sprawcza: Académie des Sciences (Paris)
Impact Factor dla czasopisma 0.477 (od 2012)
0.425 (od 2013)
0.469 (od 2014)
0.446 (od 2015)
0.396 (od 2016)
0.515 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Pliś, Szymon
On the regularization of J-plurisubharmonic functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.446
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błocki, Zbigniew; Pliś, Szymon
Squares of positive (p,p)-forms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/