Comptes Rendus Mathématique


Wydawca Elsevier
ISSN 1631-073X
Uwagi Instytucja sprawcza: Académie des Sciences (Paris)
Impact Factor dla czasopisma 0.477 (od 2012)
0.425 (od 2013)
0.469 (od 2014)
0.446 (od 2015)
0.396 (od 2016)
0.515 (od 2017)
0.611 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Pliś, Szymon
On the regularization of J-plurisubharmonic functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.446
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Błocki, Zbigniew; Pliś, Szymon
Squares of positive (p,p)-forms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/