Geoinformatica Polonica


Wariant tytułu Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki
Wydawca Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo

De Gruyter
ISSN 1642-2511
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2014)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 6
DOI 10.2478/gein
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Toś, Cezary; Szewczyk, Jacek
Information system of excavations in the Wieliczka Salt Mine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Nering, Konrad
Short-term flood prediction system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Łój, Monika; Gołębiowski, Tomisław; Porzucek, Sławomir
Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Nering, Konrad
Public geospatial data sources
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 6
Impact Factor: 0
Gołębiowski, Tomisław
Numeryczne modelowanie pola georadarowego przy pomocy metody FDTD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/