Geoinformatica Polonica


Wariant tytułu Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki
Wydawca Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo
ISSN 1642-2511
e-ISSN 2199-5923
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2014)
6 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.2478/gein
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Gołębiowski, Tomisław
GPR signal analysis for the exploration of loose zones in the near surface underground
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2023
ISSN: 2199-5923
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Baran-Gurgul, Katarzyna; Kołodziejczyk, Katarzyna; Rutkowska, Agnieszka
Spatial variability of average annual and monthly minimum river flow in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2023
ISSN: 2199-5923
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Water loss reduction as a tool to protect water resources
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2022
ISSN: 2199-5923
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Szafarczyk, Anna; Skaba, Andrzej; Sokalla, Krzysztof
Implementation of gyroscope measurements in underground mines; focus on the mine of ruch (unit) "Borynia" in the Jastrzębie Coal Company
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2019
ISSN: 2199-5923
Szafarczyk, Anna
The review of observer-controlled factors ensuring the quality of radarometric images taken in GBInSAR technology and the methods of their verification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2017
ISSN: 2199-5923
Szafarczyk, Anna; Młynarczyk, Jacek; Markiewicz, Łukasz; Gawałkiewicz, Rafał
Design, measurement and analysis of gyro-azimuths influence on the results of aligning the underground control network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2017
ISSN: 2199-5923
Szafarczyk, Anna
The accuracy of strain tensor determined in the landslide areas
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2016
ISSN: 2199-5923
Toś, Cezary; Szewczyk, Jacek
Information system of excavations in the Wieliczka Salt Mine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2016
ISSN: 1642-2511
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Nering, Konrad
Short-term flood prediction system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-2511
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Łój, Monika; Gołębiowski, Tomisław; Porzucek, Sławomir
Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-2511
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Nering, Konrad
Public geospatial data sources
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2013
ISSN: 1642-2511
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Gołębiowski, Tomisław
Numeryczne modelowanie pola georadarowego przy pomocy metody FDTD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geoinformatica Polonica
Data wydania: 2006
ISSN: 1642-2511
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/