Tribology Transactions


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1040-2004
e-ISSN 1547-397X
Impact Factor dla czasopisma 0.914 (od 2012)
1.081 (od 2013)
1.349 (od 2014)
1.418 (od 2015)
1.685 (od 2016)
1.723 (od 2017)
1.759 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Oleksowicz, Selim; Mruk, Andrzej
A basic theoretical model for friction process at microasperity level
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/