Advanced Materials and Operations Journal


Wydawca AMO Society (Sofia)
ISSN 1313-8987
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Niżankowski, Cz. J.
Influence of sintered corundum abrasives structure on the grains machining abilities
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2010
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/