Journal of Mathematics and Systems Science


Wydawca David Publishing Company
ISSN 2159-5291
e-ISSN 2159-5305
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Rębielak, Janusz
New simple method of calculation of statically indeterminate trusses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/