Hydrological Sciences Journal


Wariant tytułu Journal des Sciences Hydrologiques
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0262-6667
e-ISSN 2150-3435
Impact Factor dla czasopisma 1.114 (od 2012)
1.252 (od 2013)
1.549 (od 2014)
2.182 (od 2015)
2.222 (od 2016)
2.061 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyberski, Jerzy; Grześ, Marek; Gutry-Korycka, Małgorzata; Nachlik, Elżbieta ; Kundzewicz, Zbigniew W.
History of floods on the River Vistula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Strupczewski, Witold G.; Singh, Vijay P.; Węglarczyk, Stanisław
Impulse response of a linear diffusion analogy model as a flood frequency probability density function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/