Hydrological Sciences Journal


Wariant tytułu Journal des Sciences Hydrologiques
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0262-6667
e-ISSN 2150-3435
Impact Factor dla czasopisma 1.114 (od 2012)
1.252 (od 2013)
1.549 (od 2014)
2.182 (od 2015)
2.222 (od 2016)
2.061 (od 2017)
2.18 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cyberski, Jerzy; Grześ, Marek; Gutry-Korycka, Małgorzata; Nachlik, Elżbieta ; Kundzewicz, Zbigniew W.
History of floods on the River Vistula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Strupczewski, Witold G.; Singh, Vijay P.; Węglarczyk, Stanisław
Impulse response of a linear diffusion analogy model as a flood frequency probability density function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/