Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa


Wydawca Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Zespół Wydawnictw
ISSN 0860-6846
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
12 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kaczorowska, Anna; Słoniec, Jolanta; Motyka, Sabina
Strategiczne zarządzanie projektami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Kozik, Renata
Electronic bidding in public works contracts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Construction contracts as a key issue of the investment process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Kozik, Renata; Leśniak, Agnieszka
Ochrona podwykonawców w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 12
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/