Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA


Wydawca Stowarzyszenie Producentów Cementu
ISSN 1644-745X
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
0 (od 2015)
3 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 3
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 21
12
następne

Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Ocena betonu wbudowanego w konstrukcję w przypadku wątpliwości co do jego jakości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: nie
Derkowski, Wit
fib Symposium 2019 w Krakowie "Concrete: Innovations in Materials, Design and Structures"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Derkowski, Wit
Wybitne konstrukcje betonowe ostatnich 4 lat – przykłady najnowszych kierunków rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej
Norma PN-B-06265:2018-10 "Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12" - jakie zmiany wniesie dla producentów betonu?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej; Kiernia-Hnat, Marta; Kohutek, Zdzisław
Badania wstępne betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Charciarek, Marcin
Beton pierwotny (mroczny) atlantyckich bunkrów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Pańtak, Marek; Pilch, Zbigniew
Dzieła z betonu – mosty i wiadukty Europy cz. 2 – współczesne realizacje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Pańtak, Marek; Pilch, Zbigniew
Dzieła z betonu – mosty i wiadukty Europy cz. 1 – rys historyczny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Charciarek, Marcin
Beton jest kamieniem współczesności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Kozłowski, Tomasz
Betonowy Steinhays
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Kozłowski, Tomasz
Wotrubakirche – mały wielki monument
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Pańtak, Marek
Beton w parze z teorią i praktyką
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Hodor, Katarzyna; Sawicka, Małgorzata
Kształtowanie przestrzeni betonem architektonicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Łagosz, Artur; Zdeb, Tomasz
Stałość objętości autoklawizowanych zaczynów i zapraw ze spoiw cementowych z dodatkiem ubocznych produktów spalania węgla
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Impact Factor: 0
Pańtak, Marek
Zaprojektuj i zbuduj swój pierwszy most - "Kraków Bridge 2009"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Charcianek, Marcin
Betonowe sacrum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Hodor, Katarzyna
Betony w projektowaniu ogrodów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Kuc, Sabina
Betonowa kostka brukowa - kicz czy oryginalność?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Kosiński, Wojciech
Rola betonowej kostki brukowej w nowoczesnym kształtowaniu krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Böhm, Aleksander
Ewolucja architektury krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/