Opto-Electronics Review


Wydawca De Gruyter
ISSN 1230-3402
e-ISSN 1896-3757
Uwagi Instytucja sprawcza: Association of Polish Electrical Engineers (SEP), Military University of Technology, under the auspices of the Polish Optoelectronics Committee of SEP
Impact Factor dla czasopisma 0.923 (od 2012)
1.279 (od 2013)
1.667 (od 2014)
1.611 (od 2015)
1.449 (od 2016)
1.156 (od 2017)
1.438 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
DOI 10.2478/s11772
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gondek, Ewa
Optical optimization of organic solar cells with bulk heterojunction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.667
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/