Opto-Electronics Review


Wydawca De Gruyter
ISSN 1230-3402
e-ISSN 1896-3757
Uwagi Instytucja sprawcza: Association of Polish Electrical Engineers (SEP), Military University of Technology, under the auspices of the Polish Optoelectronics Committee of SEP
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/s11772
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Zięba, Magdalena; Tyszkiewicz, Cuma; Gondek, Ewa; Wojtasik, Katarzyna; Nizioł, Jacek; Dorosz, Dominik; Starzyk,  Bartłomiej; Szymczak, Patryk; Pakieła, Wojciech; Rogoziński, Roman; Karasiński, Paweł
Cost-effective titania layers over 100 nm thick – effect of annealing on the structural, morphological, and optical properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Opto-Electronics Review
Data wydania: 2023
ISSN: 1896-3757
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.6
Sypniewska, Małgorzata; Pokladko-Kowar, Monika; Kaczmarek-Kedziera, Anna; Brumboiu, Iulia E.; Figa, Viviana; Apostoluk, Aleksandra; Song, Peng; Liu, Junyan; Szczesny, Robert; Gondek, Ewa; Derkowska-Zielinska, Beata
Tris(8-hydroxyquinoline)aluminium in a polymer matrix as an active layer for green OLED application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Opto-Electronics Review
Data wydania: 2023
ISSN: 1230-3402
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.6
Gondek, Ewa
Optical optimization of organic solar cells with bulk heterojunction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Opto-Electronics Review
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-3402
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.667
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/