Cement and Concrete Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0008-8846
e-ISSN 1873-3948
Impact Factor dla czasopisma 3.112 (od 2012)
3.848 (od 2013)
2.864 (od 2014)
3.48 (od 2015)
4.762 (od 2016)
5.43 (od 2017)
5.618 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mindeguia, Jean-Christophe; Hager, Izabela; Pimienta, Pierre; Carré, Hélène; Borderie, Christian La
Parametrical study of transient thermal strain of ordinary and high performance concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 3.848
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/