Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem : TSR


Wariant tytułu Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem
Wydawca EMI-PRESS
ISSN 1509-5886
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Mielnik, Ryszard; Puchała, Maciej; Surma, Sławomir
Stacyjny, komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym typu OSA-H w ocenie jego bezpośrednich użytkowników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/