Potential Analysis


Wydawca Springer
ISSN 0926-2601
e-ISSN 1572-929X
Impact Factor dla czasopisma 0.959 (od 2012)
1.048 (od 2013)
0.992 (od 2014)
0.956 (od 2015)
1.026 (od 2016)
0.852 (od 2017)
1.031 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2014)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kot, Piotr
Maximum sets of semicontinuous functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/