Journal of Urban Ethnology


Wydawca Wydawnictwo IAE PAN
ISSN 1429-0618
Lista MNiSW C (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historiozoficzne refleksje z podróży Jana Matejki po miastach Galicji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: C
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/