Computational and Theoretical Chemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 2210-271X
e-ISSN 2210-2728
Impact Factor dla czasopisma 1.139 (od 2012)
1.368 (od 2013)
1.545 (od 2014)
1.403 (od 2015)
1.549 (od 2016)
1.443 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
20 (od 2014)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.621 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Jasiński, Radomir
Competition between one-step and two-step mechanism in polar [3 + 2] cycloadditions of (Z)-C-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-N-methyl-nitrone with (Z)-2-EWG-1-bromo-1-nitroethenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.443
Emamian, Saeedreza; Jasiński, Radomir
A DFT computational study on the molecular mechanism of reaction between pyridinium salts and π-deficient ethylenes: Why furan derivatives are formed instead of feasible cyclopropane derivatives and [3 + 2] cycloadducts?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.443
Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir
A dramatic change of kinetic conditions and molecular mechanism of decomposition processes of nitroalkyl carboxylates catalyzed by ethylammonium cations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.443
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Searching for zwitterionic intermediates in Hetero Diels–Alder reactions between methyl α,p-dinitrocinnamate and vinyl-alkyl ethers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 1.545
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, Jarosław; Czarnecki, Marcin; Shiga, Akinobu; Śliwa, Paweł
Paired interacting orbitals (PIO) study of Mo/SiO2 and Mo/HZSM-5 catalysts for olefin metathesis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/