International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing


Wydawca Inderscience Publishers
ISSN 1743-8225
e-ISSN 1743-8233
Impact Factor dla czasopisma 0.511 (od 2012)
0.9 (od 2013)
0.554 (od 2014)
0.489 (od 2015)
0.705 (od 2016)
0.648 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Marks, Michał; Niewiadomska-Szynkiewicz, Ewa; Kołodziej, Joanna
High performance wireless sensor network localization system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/