Journal of Medicinal Chemistry


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0022-2623
e-ISSN 1520-4804
Impact Factor dla czasopisma 5.614 (od 2012)
5.48 (od 2013)
5.447 (od 2014)
5.589 (od 2015)
6.259 (od 2016)
6.253 (od 2017)
6.054 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kołaczkowski, Marcin; Mitka, Katarzyna; Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr et al.
Novel arylsulfonamide derivatives with 5‑HT6/5-HT7 receptor antagonism targeting behavioral and psychological symptoms of dementia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 5.447
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/