Flow, Turbulence and Combustion


Wydawca Springer
ISSN 1386-6184
e-ISSN 1573-1987
Impact Factor dla czasopisma 1.274 (od 2012)
1.508 (od 2013)
1.519 (od 2014)
1.863 (od 2015)
1.775 (od 2016)
2.207 (od 2017)
2.371 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 1.281 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
Premixed LPG + air combustion in a bubbling FBC with variable content of solid particles in the bubbles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.371
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Baron, Jerzy; Bulewicz, Elżbieta Maria; Zabagło, Jadwiga; Żukowski, Witold
Propagation of reaction between bubbles with a gas burning in a fluidised bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.274
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/