IET Image Processing


Wydawca Institution of Engineering and Technology (IET)
ISSN 1751-9659
e-ISSN 1751-9667
Impact Factor dla czasopisma 0.895 (od 2012)
0.676 (od 2013)
0.753 (od 2014)
0.86 (od 2015)
1.044 (od 2016)
1.401 (od 2017)
2.004 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Qazi, Tanzeela; Hayat, Khizar; Khan, Samee U.; Madani, Sajjad A.; Khan, Imran A.; Kołodziej, Joanna; Li, Hongxiang; Lin, Weiyao; Yow, Kin Choong; Xu, Cheng-Zhong
Survey on blind image forgery detection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.676
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/