Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Nauki Podstawowe


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
ISSN 0574-9069
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Sedymentacja rotacyjna zawiesiny poflotacyjnej odpadów miedziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Koniecko, Grażyna
Badania możliwości odbarwiania ścieków farbiarskich Zakładu Przemysłu Wełnianego "WARTEX" w Myszkowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1982
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Jasicki, Włodzimierz
Filtracja suspenzji pochodzących z odpylaczy w wirówce filtracyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1980
Anielak, Anna
Badania modelowe flotowalności galeny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1980
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/