Inżynieria Mineralna = Mineral Engineering


Wariant tytułu Inżynieria Mineralna : journal of the Polish Mineral Engineering Society
Wydawca Polish Mineral Engineering Society
ISSN 1640-4920
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
SNIP 0.586 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
1909 Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Żelazny, Sylwester; Iwaszczuk, Natalia; Jarzęcka, Anna
Wybrane aspekty i analiza ryzyka pozyskiwania energii elektrycznej z biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jarosiński, Andrzej; Żelazny, Sylwester; Cholewa, Marcin
Raw materials and possibilities of their obtaining in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold; Czupryński, Piotr; Witkowski, Karol
Potential of metal recovery from coal combustion products. Part II. Leaching of selected elements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bradło, Dariusz; Żukowski, Witold; Czupryński, Piotr; Jura, Konrad
Potential of metal recovery from coal combustion products. Part I. Physicochemical characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka; Matýsek, Dalibór; Marszałek, Marta
Preliminary study on processing pig manure with the filtration method and the possibility of applying the post-filtration sediment as a potential fertilising agent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/