Geologia


Wydawca Wydawnictwa AGH
ISSN 0138-0974
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Gołębiowski, Tomisław; Sala, Dariusz; Ratajczak, Tadeusz
Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło Rzeszowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Marcak, Henryk; Gołębiowski, Tomisław; Tomecka-Suchoń, Sylwia
Analiza możliwości wykorzystania georadarowych fal refrakcyjnych do lokalizacji zmian w budowie wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Gołębiowski, Tomisław; Karczewski, Jerzy
Modelowanie numeryczne georadarowego pola falowego przy użyciu metody pseudospektralnej (PSFD)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/