SAE Technical Papers


Wariant tytułu SAE Technical Paper
Wydawca Society of Automotive Engineers (SAE)
ISSN 0148-7191
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Zębala, Jakub; Wach, Wojciech; Ciępka, Piotr; Janczur, Robert
Determination of critical speed, slip angle and longitudinal wheel slip based on yaw marks left by a wheel with zero tire pressure
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Towards on-line prediction of the in-cylinder pressure in Diesel engines from engine vibration using artificial neural networks
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Lombardi, Simone; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Independent Component Analysis of combustion images in optically accessible gasoline and Diesel engines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lombardi, Simone; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Dynamic analysis of emission spectra in HCCI combustion
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Reconstruction of in-cylinder pressure in a Diesel engine from vibration signal using a RBF neural network model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2011
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Pneumatic fuel injection in a coupled two-stroke engine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Mitianiec, Władysław
Influence of controlling parameters on exhaust emission and work parameters in RMIS two-stroke gasoline engine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2004
Mitianiec, Władysław
Reduction of exhaust gas emission in a SI two stroke engine with direct fuel mixture injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław
Formation of fuel mixture in a SI two stroke engine with direct pneumatic injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2003
Mitianiec, Władysław
Direct injection of fuel mixture in a spark ignition two-stroke engin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Mitianiec, Władysław
Analysis of loop scavenging process in a small power SI two-stroke engine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Mitianiec, Władysław
Reduction of exhaust gas emission in a two-stroke engine with pneumatic fuel injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2002
Mitianiec, Władysław
Influence of location of catalytic converter on two-stroke engine performance
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Data wydania: 2001
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/