Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce


Wariant tytułu Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Monografie
Wydawca Młodzi Naukowcy (Poznań)
Lista MNiSW nie (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 32
12
następne

Kmiecik, Kamil
Analysis of the load bearing capacity of the aluminum mast after a guy rupture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Kmiecik, Kamil
The impact of wind load on the displacement of an aluminum mast
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Stypułkowska, Ewelina
Dostępność transportowa Rynku Miejskiego w Nowym Sączu w ocenie mieszkańców
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Stypułkowska, Ewelina
Dostępność transportowa Rynku Głównego w Jaworznie w ocenie mieszkańców
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Banet, Krystian Adam; Bielański, Piotr
Analiza funkcjonowania nocnej komunikacji zbiorowej na przykładzie Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Banet, Krystian Adam
Rola miejskich centrów logistycznych i koncepcja jego lokalizacji w obszarze oddziaływania Częstochowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Lubera, Tomasz; Wójtowicz, Sylwia
Regeneracja odpadowych olejów spożywczych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Banet, Krystian Adam
Funkcjonowanie miejskich węzłów przesiadkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kmiecik, Kamil
Analiza porównawcza nośności prętów metalowych i drewnianych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Łukasik, Marta
Rush University Medical Center – studium przypadku chicagowskiego szpitala uniwersyteckiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Wpływ zmiany porowatości i wilgotności na charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową próbek gruntu, w ujęciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Badania inklinometryczne w ocenie stateczności skarp i zboczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Analiza zagrożenia osuwiskami na terenie gminy Lanckorona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Problemy posadowienia drobnych gospodarstw rolnych na terenach górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Analiza zachowania ośrodka gruntowego zaimplementowanego zmodyfikowanym modelem Cam-Clay z rezultatami badań doświadczalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Zastosowanie symulacji numerycznych do oceny stateczności osuwiska na przykładzie nasypu drogowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Podraza, Zuzanna
Ocena analityczna składu odorów ze ścieków oraz procesu ich redukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Banet, Krystian
Kolej aglomeracyjna, a przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Banet, Krystian Adam
Idea Nowego Urbanizmu w kształtowaniu systemu transportowego obszarów zurbanizowanych poddawanych procesom rewaloryzacji i rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Szpunar, Karolina
Elementy oceny ryzyka powodziowego w Polsce i na Litwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016

12
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/