Screencity Journal


Wydawca Screencity Lab
ISSN 2281-1516
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Tarajko-Kowalska, Justina
Black colour in architecture and built environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/